Σολωμού20, Σαραντάρι, Χερσόνησος

Σολωμού20, Σαραντάρι, Χερσόνησος