Λεωφόρος Καλοκαιρινού 7-9

Λεωφόρος Καλοκαιρινού 7-9