34ου ΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 15-17

Πειραιάς ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ
34ου ΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 15-17