Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 61

Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 61