Σπύρου Λάμπρου 110

Πειραιάς ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ
Σπύρου Λάμπρου 110