Λεωφόρος Βουλιαγμένης 276

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 276