20χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας (Στροφή Lidl)

20χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας (Στροφή Lidl)