Ερμού 20 & Διομείας 1

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Ερμού 20 & Διομείας 1