Κ.Παλαιολόγου 14

Αθήνα ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Κ.Παλαιολόγου 14