Μητροπολίτου Γενναδίου 10 - 12

Θεσσαλονίκη ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μητροπολίτου Γενναδίου 10 - 12