26ης Οκτωβρίου 35, Περιοχή FIX

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
26ης Οκτωβρίου 35, Περιοχή FIX