Ανδρέου Παπανδρέου 47

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ανδρέου Παπανδρέου 47