Δημητρακοπούλου 6

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δημητρακοπούλου 6