Πλ.Ναυαρίνου 7

Θεσσαλονίκη ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Πλ.Ναυαρίνου 7