Ιωαν.Πασαλίδη 26

Θεσσαλονίκη ΚΡΗΝΗ
Ιωαν.Πασαλίδη 26