Λ. Βουλιαγμένης 90

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Λ. Βουλιαγμένης 90