Λεωφόρος Δημοκρατίας 333

Λεωφόρος Δημοκρατίας 333