Αγγ. Μεταξά 17

Πειραιάς ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
Αγγ. Μεταξά 17