Χαλκοκονδύλη 37

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Χαλκοκονδύλη 37