28ης Οκτωβρίου 84

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
28ης Οκτωβρίου 84