Καλλιθεας & Στραταρχου Παπαγου Αλεξ.

Καλλιθεας & Στραταρχου Παπαγου Αλεξ.