Θεμιστοκλεους 23

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Θεμιστοκλεους 23