Αγ. Κωνσταντινου 5

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Αγ. Κωνσταντινου 5