34ου Συντάγματος Πεζικού 19-21

Πειραιάς ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ
34ου Συντάγματος Πεζικού 19-21