Λασκαράτου 17

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Λασκαράτου 17