Πλατεία Ηρώων Κύπρου 3

Αθήνα ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Πλατεία Ηρώων Κύπρου 3