Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 97

Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 97