Πανεπιστημίου 254

Αχαία ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Πανεπιστημίου 254