81 ΧΛΜ ΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΑΒΑΛ

81 ΧΛΜ ΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΑΒΑΛ