Τρικουπη Χαρ. 109

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Τρικουπη Χαρ. 109