Πολυφημου+Λεωφορος Στραταρχου Παπαγου Αλεξ.

Πολυφημου+Λεωφορος Στραταρχου Παπαγου Αλεξ.