Εθνική Οδός Δράμας-Σερρών

Σέρρες ΣΕΡΡΕΣ
Εθνική Οδός Δράμας-Σερρών