Μπουμπουλίνας και Λεωφόρος Γρηγορίου Λαμπράκη

Μπουμπουλίνας και Λεωφόρος Γρηγορίου Λαμπράκη