Λεωφόρος Δημοκρατίας

Αθήνα ΙΛΙΟΝ
Λεωφόρος Δημοκρατίας