Μεγαλου Αλεξάνδρου 37

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μεγαλου Αλεξάνδρου 37