Δραγουμη Ιων. 28

Θεσσαλονίκη ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δραγουμη Ιων. 28