Λεωφόρος Δημοκρατίας 380

Εβρος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Λεωφόρος Δημοκρατίας 380