Ελευθερίου Βενιζέλου 15

Εβρος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Ελευθερίου Βενιζέλου 15