Σωτηριου Δημοσθ. Πλατεια 20

Σωτηριου Δημοσθ. Πλατεια 20