Κολοκοτρώνη 57

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Κολοκοτρώνη 57