Γραβιάς 6, Αγ. Παρασκευή (Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

Γραβιάς 6, Αγ. Παρασκευή (Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)