Βουκουρεστιου 10

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Βουκουρεστιου 10