Λεωφόρος Αδριάνου 24

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Λεωφόρος Αδριάνου 24