Μιχαλακοπούλου 1

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Μιχαλακοπούλου 1