26ης Οκτωβριου 43

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
26ης Οκτωβριου 43