Παλαιών Πατρών Γερμανού 11

Θεσσαλονίκη ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Παλαιών Πατρών Γερμανού 11