Λεωφορος Στραταρχου Παπαγου Αλεξ. 5

Λεωφορος Στραταρχου Παπαγου Αλεξ. 5