Συγγρου Λεωφορος 56

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Συγγρου Λεωφορος 56