Λεωφορος Καραμανλη Κων. 162

Λεωφορος Καραμανλη Κων. 162