26ης Οκτωβριου 67

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
26ης Οκτωβριου 67